İngilizcenin Önderliği

Değişen ve gelişen İngiliz edebiyatı, daha kaliteli ve güzel eserler çıkartmaya başlamış, İngilizce ise edebiyat yapmaya daha müsait bir dil haline gelmiştir. İngiliz edebiyatında başarılı olmuş bir çok yazardan söz edebiliriz. Bunlardan en önemlisi yazımızın  başında da isminden söz ettiğimiz Shakespeare’dir. Shakespeare Modern İngilizcenin önderliğini etmiştir. Eserlerini Modern İngilizceye uygun olarak yazmış ve dünya çapında popüler olmuştur.

Tiyatro oyunları yazan Shakespeare aynı zamanda şiirde yazmıştır. İngilizce diline büyük katkıları olan bu büyük yazar, dünya edebiyatına da eserleriyle katkı sağlamıştır. İngiliz edebiyatının büyük ustalarından Shakespeare 1616 yılında ölmüştür. Ancak yüzlerce yıl önce yazdığı eserleri günümüzde bile o zaman ki gibi değerlidir. Hatta klasikler arasında yerini de almıştır. Shakespeare’den sonra İngilizce dili değişmeye devam etmiştir. Ancak bu dilin en son kemik yapısı Shakespeare tarafından belirlenmiştir. O zaman yazdığı eserler İngilizcenin değişimi sırasında insanlara ışık tutmuştur. İngiliz edebiyatı günümüze gelene kadar bir çok başarılı eser vermiştir. İngilizcenin dünya çapında giderek yaygınlaşması, İngiliz Edebiyatının da önemini arttırmıştır. İngilizcenin dünya çapında herkes tarafından öğrenilmeye başlanması, İngiliz Edebiyatı eserlerinin dünya çapında İngilizce olarak pazarlanmasının önünü açmıştır. İngilizce dili ve edebiyatı dünya çapında bir değere sahip olmuştur. Bu süreç devam ederken, ilerleyen zamanlarda İngilizce eserlerin diğer dillere çevrilmesine gerek kalmadan tüm dünya üzerinde okunabileceğini düşünüyorum.

İngiliz dilinin global bir dil haline gelmesinin bunun üzerinde ki etkisi muhakkak çok büyük. Ancak İngiliz edebiyatında çıkan başarılı eserlerin de rolü bu konuda, İngilizce dilinin global bir dil olması kadar büyüktür.

İngilizcenin global bir dil olması dünya milletlerinin birbirleriyle daha kolay anlaşabilmesini sağlamıştır. Diğer dillerin edebi eserlerinin İngilizceye çevrilmesi ve İngilizcenin herkes tarafından bilinmesi, diğer edebi eserlerinde okunma derecesini arttırmıştır. İngilizcenin herkes tarafından bilinmesi sadece İngiliz Edebiyatına değil diğer dillerin edebiyatlarına da katkı sağlamıştır. Bu sayede bir çok eser İngilizceye çevrilerek, sadece İngilizler tarafından değil dünyada İngilizce bilen milyonlarca insan tarafından da okunmuştur. Bu durum kültür çeşitliliğine neden olmuştur. Bu kültür çeşitliliği İngilizce sayesinde dünya milletlerinin birbirlerini tanıma fırsatını da getirmiştir. İngilizcenin global bir dil olması bir çok açıdan avantajı beraberinde getirmiştir.

Ticaret konusunda dünya pazarı genişlemiş, bu sayede ülkelerin ekonomik kalkınmalarına destek sağlanmıştır. İngilizce metinler herkes tarafından okunabilir hale gelmiş, İngilizcenin de önemi artmıştır. İngilizce konuşarak her insanla anlaşılabilir duruma gelinmiştir. İngilizce dili dünya milletleri arasında ki kültürel bağı da kuvvetlendirmiştir. Ayrıca İngilizcenin global bir dil olması ülkelere gelen turist sayısını da arttırmıştır.

Bir önceki yazımı olan İngilizce Dil Eğitimi ve Türkiye başlıklı makalemizde ülkemizde ingilizce eğitimi hakkında bilgi verilmektedir.

 

İngilizce Dil Eğitimi ve Türkiye

Türkiye’de okullarda verilen İngilizce eğitiminin yetersiz olduğu su götürmez bir gerçektir. Okullarda yeterli İngilizce dil eğitimi alamayan öğrenciler, İngilizce dil eğitimi veren kursları tercih etmektedirler. İngilizce dil eğitimi veren kurslarda verdikleri eğitime hakim, uzman kişiler tarafından yönlendirilmektedir. İngilizce dil eğitimi son zamanlarda fazla ilgi görmektedir. İngilizce dil eğitimi, okullarda yetersiz olmasından kaynaklı olarak yanlış bilgilendirmeler ortaya çıkmaktadır. Ancak bu konuyla ilgili bölüm okuyan öğrenciler doğru bir şekilde dil öğrenmektedir. Diğer okullarda verilen İngilizce dil eğitimleri yetersiz kalmaktadır. İngilizce dil eğitimini veren kurumlarda ki hocaların yabancı olması durumunda eğitimin daha iyi olması da söz konusudur. İngilizce dil eğitimi almak için bu kurumlara başvuran insanların sayısı bir hayli yüksektir.

İngilizce dil eğitimi, Türkiye’de ilgi gören bir eğitimdir. Bunun başlıca sebepleri olarak İngilizcenin global bir dil olması gösterilebilir. Aynı zamanda çoğu firmanın personel alırken yabancı dil olarak İngilizce istemesi de sebepler arasındadır. Bu durumlar göz önüne alındığı zaman İngilizcenin aslında öğrenilmesi gerekli bir dil olduğu sonucu da ortaya çıkmaktadır. Hatta bazen bazı okumamızın gereken yazıların bile İngilizce olduğunu düşünürsek, İngilizce öğrenmek zaruri bir durum haline gelmiştir. Bu zaruri durumu karşılamak için İngilizce dil eğitimi veren kurumlar açılmıştır. Bu kurumlar İngilizce dil eğitimini konuşma, yazma ve okuma olmak üzere üçe ayırırlar. Bu ayrımda kendi içlerinde kur olarak ifade edilen seviyeleri gösteren basamaklara ayrılmışlardır.

Genel olarak kurslar altı kurdan oluşmaktadır. Birinci kur başlangıç kuru olarak adlandırılır. Altıncı kur ise gelişmiş olarak adlandırılır. Altıncı seviyeye gelmiş bir insan gelişmiş seviye de İngilizce okuma, yazma ve konuşma yeteneğine sahip olur. İngilizce dil eğitimi veren kurumlar sizin kuruma başvurmanızın ardından sizi bir kur sınavına sokarlar. İngilizcenizin ne seviyede olduğunu belirleyen bu sınavın sonucuna göre, hangi kurdan başlamanız gerektiği öğrenilir. Ancak bu sınava girmeyerek işi temelden alma şansınız da vardır. O zaman da sınava girmeden direkt olarak birinci kurdan başlarsınız. İngilizce eğitimi, özverili çalışma gerektiren bir dil eğitimidir. Öğrencinin başarısı ve dili öğrenmesi, dili öğrenmek için göstermiş olduğu özveriyle doğru orantılıdır. Öğrenci ne kadar fazla özveri gösterirse İngilizce dil eğitimini tamamlaması da o kadar hızlı ve başarılı olacaktır.

Kaynak: macquarie.com.tr