İngilizcenin kariyerimize etkisi olur mu?

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerden dolayı iletişim kolay bir hale geldi. 21. Yüzyıl iletişimde dönüm Noktası oldu. Telefonun icadı iletişimde büyük kolaylıklar sağladı. Bir müddet sonra bilgisayar ve internetin bulunması dünya çapında iletişimdeki gelinen son nokta oldu. Hal böyle olunca ülkeler arası iletişim kolaylaşmış, ticari, eğitim, sanayi gibi sayısız alanda ülkeler bir birleriyle etkileşime girmişlerdir. Son yıllarda kurulan uluslararası şirketler farklı alanlarda faaliyet gösterdiler. Birçok ülkede tek marka adı altında satış yapan bu şirketler farklı ülkelerdeki birimleriyle haberleşmelerini Sağlamak amacıyla dil ihtiyacını İngilizceyle karşılamaya başladılar. Global şirketler yeni personel alımlarını yaparken genel İngilizceye sahip çalışanları aramaktadırlar.

Şirketler ham madde, üretim ve pazarlama alanlarından en az birinde İngilizceye ihtiyaç duymaktadırlar. Inter aktif bir yapıda olmak isteyen şirketler çalıştırdığı personelinin de İngilizce bilmesini istemektedirler.

Üniversite’den mezun olduktan sonra ellerine diplomayı alanların en büyük pişmanlığı iş başvurularında başlamaktadır. İş başvurularında başvuru yoğunluğu çok olduğu için şirketler mezun olunan üniversite not ortalaması gibi şeylerden önce meslek gelişimine başlamış kendini yetiştirmiş en az bir dil yani İngilizceyi bilen eleman aramaktadır. İş başvurularının ret edilmesinin sebebi genel İngilizce seviyesinin yetersiz olmasından dolayıdır. Şirketler yurt dışındaki işleri için Tercüman veya yeni bir eleman almak yerine Genel İngilizce konusunda yeterli deneyime sahip kişileri işe aramaktadırlar. İngilizce artık iş başvurusunda sorulan ve işe alımı etkileyen faktörlerden olmuştur.

Bu konuda iş arayanlar şirketlere ne kadar şikâyet etseler de kendinizi şirketlerin yerine koymanızı tavsiye ederim. Aynı bölümü bitiren sayısız öğrenci var. Bu Öğrencilerden bazıları okul hayatında çeşitli alanlarda kendilerine bilgi birikimi yapmışlar ve mesleki bilgilerini geliştirmişler. Aynı zamanda genel İngilizceyi konuşa bildiklerini ele alalım. Birde

okul zamanında okulun öğrettiklerinden başka bir şey eklemeyen ve dil konusunda çalışma yapmamış öğrenciyi düşünün. Şimdi istediğiniz elemanı işe alabilirsiniz.

 

Genel İngilizce konuşa bilen Kişilerin kariyerlerinde daha hızlı yükseldiğine bilinmektedir. Çünkü meslekte Uzmanlık için belirli bilgi birikimine sahip olmanız gerekmektedir. Bu bilgi birikimini yaşadığınız ülkenin sektöründen öğrenirsiniz. Bir süre sonra farklı ülkelerden bilgi aktarmak zorunda kalırsınız. Bu gün akademik veya uzmanlık için yazılan makalelerin tamamı İngilizce olarak yazılmaktadır. Sizin yazılan makaleyi okuyup anladığınızı düşünelim. Birde bu makaleyi çeşitli yollarla anadiline çevirip bu makaleden faydalanmaya Çalışanları Düşünelim. Açıkçası fark ortada genel ingilizce öğrenen Kişilerin birçok alanda diğer iş arkadaşlarından bir adım önde olduğunu göre bilirsiniz.

GENEL İNGİLİZCEYİ ÖĞRENME YOLLARI

Eğitim Öğretimde daha çok verim almak için farklı eğitim metotları vardır. Bu eğitim metotları eğitim setlerinde, web sitelerde ve dil kurslarında kullanılmaktadır. Eğitimde yenilik çalışmaları her geçen gün kat kat artmaktadır. Günümüzde İngilizce dil eğitimi alabileceğiniz başlıca yollar şunlardır.

 

Dil kursları: genel İngilizce konuşmada eğitim müfredatları ve kurs saatleri olduğu için en verimli yollardan birisidir. Dil kursları genel İngilizceyi öğrete bilmek için farklı teknikler kullanmaktadır. Genel İngilizce Öğrenmek isteyenlerin asıl istedikleri İngilizceyi rahatlıkla konuşmak istemeleridir. Bu isteğin farkına varan dil kursları öğrencileri grupları oluşturup, gruplar arası konuşma alıştırmaları yaptırmadıklar. Bazı kursların belirli konularda öğrencilere sunum ve tanıtım yaptırması genel İngilizceyi konuşmada destek vermektedir. Yine bu eğitim tekniklerin bir benzeri şarkı söylettirmek olduğunu söylemek isterim. Dil kurslarında genel İngilizceyi öğretmek için bunlar gibi alternatif eğitim metotlarının yanında kitap ve DVD gibi materyaller de verilmektedir.

 

Genel İngilizce eğitimine vakit ayıramayanlar için İnternet üzerinden eğitim veren siteler ve eğitim dvd’leri bulunmaktadır. Genel İngilizce Öğrenmek isteyenler fazla olunca bu alanda hazırlanan eğitim setlerin sayısı da oldukça fazladır. Genel İngilizce eğitim seti alırken daha önceden kullananların görüşlerini almanız sizin yararınıza olacaktır. Piyasada bazı eğitim setlerinin dolandırıcılık için satılmaya çalışıldığını satılırken senet ve benzeri şeyler aracılığıyla şimdi al taksit olarak ödersin vaatleriyle insanların kandırıldığını hatırlatıp, bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

 

Günümüzde Genel İngilizce öğrenmeyi desteklemek için bilgisayar ve tablet destekli eğitim verilmektedir. Google play ve Apple Store’de İngilizce öğrenmek için uygulamalar bulunmaktadır. İngilizce eğitimi vermek için tasarlanan bu uygulamalar eğitim mühendisleri tarafından tasarlanmaktadır. Uygulamaların İngilizce öğrenmek isteyenler için en büyük kolaylığı gün boyu ulaşıla bilir olmasıdır. Bu uygulamaların mantığı kalıp cümleler yardımıyla sizlere İngilizce öğretmek ve kelime hazinenizi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Size öğretmek istenilen kelimeleri ilk olarak görsel ve yazı olarak verip daha sonra Türkçe-İngilizce kartlardan alıştırmalar şeklinde tekrar yaptırmaktadır. Daha sonra doğru yanlış kartlarıyla kelimeyi öğrenip öğrenmediğinizi tespit etmekte ve dinleme yoluyla öğrendiğiniz kelimeyi sizden yazmanızı istemektedir. Görsel, yazı ve dinleme yollarıyla öğretilmek istenilen kelimeyi hafızanızda kalacak şekilde öğretmeyi hedeflemektedir. Size tam anlamıyla genel İngilizce öğretmese de daha önceden öğrendiğiniz konuları tekrar edebilir veya İngilizcede tekrar etmek istediğiniz kelime ve kalıpları günlük hayatınızdaki boş vakitlerinizde tekrar edebilirsiniz.

TÜRKİYEDE GENEL İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

İngilizce dili uluslar arası iletişimde köprü görevi görmektedir. Uluslar arası ticaretten, eğitime, pazarlamadan, bilgisayar programlamasına kadar sayısız alanda İngilizce dili kullanılmaktadır. Ayrıca birçok sektörün uzmanlaşması için uluslar arası kurumlardan bilgi alışverişi yapabilmesi için kendi içerisinde dış ülkelerle iletişime geçecek uzmanlaşmış eleman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Firmaların ingilizce dilini bilen kişiye bu kadar ihtiyacı olduğu halde eğitim alanında İngilizceyi tam anlamıyla öğreten kurum sayısı neredeyse yok denilecek kadar azdır. Milli eğitim bakanlığı ve üniversiteler üzerine düşen bu görevi tam anlamıyla yerine getirememektedir. Bunun ispatı ise İngilizce bölümünü okuyan lise veya hazırlık okuyan üniversite öğrencilerinin aldıkları eğitimden şikâyetçi olmalarıdır.

Türkiye’de İngilizce öğrenme yaşı okul öncesi eğitimden başlamaktadır. Okul öncesi eğitimde kalıp cümleleri ve kelime eğitimi verilmektedir. İlkokul ve ortaokulda zaman kalıpları ve kelime eğitimi verilmektedir. Lisedeki dil eğitimi yine ortaokulda verilen zaman cümlelerinin üzerine ilave konular ve kelime eğitimine devam edilmektedir. Üniversitede ise bazı bölümlerin zorunlu hazırlık sınıfları vardır. Bu zorunlu hazırlık sınıflarından sonra bazı bölümler geri kalan 4 yıllık eğitimine İngilizce üzerinden devam etmekte, bazıları ise Türkçe üzerinden eğitimini sürdürmektedir.

Asıl sorun çocuklarımız ilkokuldan itibaren üniversiteye gelene kadar 12 yıllık eğitim süreleri boyunca İngilizce konuşmayı başaramamaktadır. Eğitim mühendisleri şüphesiz İngilizce için yeterli dil bilgisi eğitimini verdikleri kesin. Türkiye şartlarında çocuklarımız öğrendikleri İngilizceyi pekiştirmede ve birebir İngilizce konuşmada problem yaşamaktadır. Çocuklarımız gündelik hayatta karşımıza çıkan olayların İngilizcesini öğrenseler bile uygulama olmadığı için kısa süre sonra unutmakta veya konuşurken akıllarına bir şey gelmemektedir.

İngilizce dil eğitiminde dil bilgisi eğitimi şüphesiz çok önemlidir. Bizim öğrencilerimizin sorunu ise pratik konusunda problem yaşamalarıdır. İngilizceyle alakalı bir konuyu anlatmasını istediğimizde öğrencileri en güzel şekilde konuyu anlata bilmektedir. İngilizce konuşan birisiyle karşılaştıklarında başımızdan kaynar su dökülmektedir. Gündelik İngilizceyle bize öğretilen dil bilgisi birbirini tutmamaktadır.

Okulöncesi eğitimden üniversitenin sonuna kadar öğrencilerimize zorunlu ders olarak verilen İngilizce eğitimi müfredatının gerekli merciler tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir. İngilizce dersi veren öğretmenlerin öğrencilere İngilizceyi sevdire bilmeleri çok önemlidir. Öğrencilerimize İngilizceyi pratik yapabilecekleri alan ve imkânları sağladığımız zaman İngilizce konuşan vatandaş sayımız gün geçtikçe artacaktır. Bizim ihtiyacımız olan İngilizceyi seve bilmek ve öğrendiğimiz konuları pratik yapmamızdır. İngilizce dünyadan milyarlarca insan konula bilmekteyken, bizimde rahatlıkla konuşa biliriz.

ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ KAÇ YAŞTAN BAŞLAR?

Dünya dili olan İngilizcenin ülkemiz de yeri büyük bir öneme sahiptir. İkinci dil olarak bulunan İngilizceyi bilmeyen kişi sayısı gün geçtikçe azalmakta ve öğrenme yaşı ise okul öncesi eğitime kadar düşmektedir. Öyle ki İngilizce eğitimi ilkokul dördüncü sınıfta başlarken şuanda okul öncesi eğitim de ders olarak verilmektedir. Çocukların erken yaşta İngilizce eğitimine başlaması uzmanlar tarafından araştırılmış ve herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bilhassa daha kolay öğrendiklerini vurgulamışlar ve ebeveynleri bu yolda teşvik etmişlerdir.

Okul öncesi okullarda İngilizce dersi öğretmenler tarafından haftalık iki saat kadar öğretilmektedir. Bu dersleri; ses ve resimli kartlarla, tekerlemelerle, şarkılarla ve oyunlarla yapmaktadırlar. Çocuklar için hazırlanmış olan İngilizce setler ve İngilizce izlenilen çizgi filmler de çocukların öğrendiklerini pekiştirmektedir.

Okul öncesi kurumlar İngilizce derslerin de çocukların merakını çeken konulara ağırlık vermektedirler. Daha çok hayvan, bitki, meslek, eşya isimlerinin öğrenilmesinin yanı sıra günlük olarak sıkça kullandığımız “günaydın, hoşça kal, merhaba ” gibi kalıplara da yer vermektedirler. İleri seviye olarak da çocuklara tanışma kalıplarını, soru cümleleri öğretilmektedir.

Okul öncesinde çocuklar yeni bilgilere meraklı oldukları ve birbirleriye yarış içinde oldukları için derslerini hemen kavrayabilmektedirler. Merakları her zaman onları soru sormaya yönlendirerek yeni bilgilerin kapısını da açmaktadır. Bu yüzdendir ki okul öncesi yaş gruplarında çocuklara bir bilgiyi benimsetmek onun faydalı olduğunu çocuğa inandırmak ve bu bilgileri çocuğa aktarmak her zaman daha kolaydır.

İlkokullar da ise İngilizce eğitimi zaman kalıplarıyla başlayarak ilerlemektedir. Öğrencilerin konuşma becerisinin yanında yazma becerisinin de gelişimi üzerinde durulur. İlkokulda çocukların görmüş olduğu ders sayısından dolayı bazen İngilizce ye gereken önem verilmemektedir veya çocuklar İngilizcenin temel konularını anlayamadıklarından dolayı derslerinde ilerleme gösterememektedirler. Bu her öğrenci geçerli olmasa da okul hayatına yeni başlamış bir çocuğun ikinci bir dil öğrenme merakı ne kadar olur ki sizce? Bu yüzden çocuklarımızı ne kadar küçük yaşta İngilizceyle tanıştırırsak onlar için o kadar iyi olur.

Okul öncesi yaşında İngilizceye başlamış bir çocuğun yaşıtlarına göre birçok yönde artısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki çocuğun derslerde ki başarısı ve kendine olan güveninin artmasıdır.  Diğeri ise çocuğun yeni bilgilere, farklı olan şeylere adaptasyonunun yaşıtlarına göre daha ileri seviyede olmasıdır. Küçük yaştan itibaren İngilizce dil eğitimi alan çocukların yaşıtlarına göre İngilizce dil eğitimi seviyesini rahatlıkla yükselte bilmektedirler.

Üniversite Öğrencilerinin Dönüm Noktası Genel İngilizce

Eğitim öğretimin son aşamalarından biri olan üniversite hayata açılan kapı görevini görmektedir. Öğrenciler lisans veya ön lisans eğitim Sürelerinde kendilerini geliştirmek için bazı girişimlerde bulunmaktadırlar. Öğrencilerin hemen hemen hepsi genel İngilizce öğrenmek istemektedir. Globalleşen dünya’da birçok sektörde genel İngilizceyi bilmek avantaj olarak görülmektedir. Bu avantajın farkına varan öğrenciler genel İngilizce öğrenmenin mezun olduktan sonra yeni iş kapıları açacağına inanmaktadır.

Şirketlerde iş alımlarında İngilizce konuşabilen eleman aramaktadırlar. Genel İngilizce öğrenmede yapmamız gereken ilk şey, doğru eğitim metodunu ve doğru kaynakları bulmaktadır. Eğitim metodunu belirledikten sonra ihtiyacımız olan genel İngilizce Öğrenmek için zaman ayarlamaktır. Zaman süresi seçiminde dikkat etmemiz gereken öğrenmek için yeterli zamanı ayırmamız olacaktır. Yeterli zamanı ayırdıktan sonra İngilizce öğrenmek isteyenlerin can damarı olan süreklilik (istikrar ) için gayret etmeliyiz. Zaten İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin en büyük kâbusu sürekliliktir. Çünkü dil Öğrenmek devenin yularını tutmak gibidir. Yuları bırakırsanız deve kaçar.

 

Genel İngilizceyi öğrenmek isteyenler en kolay nasıl öğrene bilir arayışına girer. Bu arayışın sonunda doküman dil kursları ve eğitim setlerine ulaşırlar. Genel İngilizce eğitimine başlamadan önce ihtiyacımız olan isteklendirme ve sürekliliktir. İngilizce öğrenme arzusunda olan insanların çoğu öğrenme sürecinin başında materyal eksikliğinden, zaman yetmezliğinden veya yanlış eğitim metotları yüzünden vazgeçerler.

İngilizce Öğrenmeye nereden başlamalıyım?

İngilizce Öğrenmeye başlamadan önce hangi alanda İngilizce ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz lazım. Belirlediğiniz bu alanda İngilizceyi Web üzerinden, İngilizce kurslarından veya kitaplardan öğrene bilirsiniz.

Hazır konu gelmişken size tavsiyemiz İngilizce dil kursları size uzun zaman kayıp ettirmeden en kısa sürede İngilizce öğrenmenizi sağlayacaktır. İnsanların İngilizce öğrenmek istemeleri ve eğitim sektörünün talepleri doğrultusunda Türkiye’de eğitim veren genel İngilizce kursları açılmıştır. Bu kurslara ilk gittiğinizde size seviye tespiti yapılır. İngilizce seviye olarak altı kur olarak belirlenmiştir. Belirlenen seviyede eğitiminiz başlar. Genel İngilizce kurslarının avantajı belirli gün ve saatlerde olduğundan süreklilik sağlanmış olur. Bu kurslarda 6 ay gibi kısa zamanda İngilizce konuşmaya başlaya bilirsiniz. Genel İngilizce kurslarının kendilerine ait programları ve müfredatları vardır. Bu programlardan biriside konuşmayı geliştirmek için karşılıklı konuşma ve şarkı söylenmesi gibi şeyler söylenilen bilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ingilizce eğitimi almak isteyenlerin en çok yaptıkları hatalar yanlış eğitim metotları ve istikrarsızlıktır.

ÜLKEMİZDE İNGİLİZCE KONUŞAN SEKTÖRLER

Ülkemiz jeopolitik öneminden dolayı sanayi, ticari hem de turizm bakımından diğer ülkelerin dikkatini çekmektedir. Yabancı ülkelerden gelen insanların yoğunluğuna göre ülkemizde en çok bilinen ikinci dil İngilizce olmaktadır. Arapça ve Rusçada en çok konuşulan diller arasındadır. Ülkemizde sektörlerde konuşulan dilleri sıralayacak olursak.

Turizm: Ülkemizin sahil uzunlu ve mavi bayraklı plajlarının çokluğu yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Turizmde en çok kullanılan dillerden birisi İngilizcedir. Turistlerin gezdikleri Ayvalık, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, İstanbul gibi turistlik şehirlerde esnaflar İngilizce bilmektedir. Turizm acentesi, rent a car şirketleri, otel, restoran ve hediyelik eşya satan mağazalar İngilizceyi en çok kullananlardır. Bu tarz dükkânlara giren turistler rahatlıkla istedikleri ürünü hiçbir iletişim sıkıntı çekmeden almaktadırlar. Özellikle İstanbul kapalı çarşı gibi turistler tarafından meşhur olmuş yerlerin esnafları İngilizceyle beraber Arapça, Rusça, Çince ve İtalyanca konuşa bilmektedirler. İngilizce konuşa bilen esnafların diğer esnaflara göre daha fazla kazanç sağladığı ve turistlerin rahatlıkla alışveriş yapa bildiğini rahatlıkla söyleye biliriz. Turizm için vazgeçilmez dil İngilizcedir.

Sanayi: Türkiye sanayi sektöründe özellikle uluslararası arenada çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Yerli ve yabancı iş adamlarının bu yatırımları doğrultusunda yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi bu yatırımlarda görev almaktadır. Özellikle Kocaeli, Gebze gibi sanayisi gelişmiş şehirlerde yatırım için gelen yabancı kişilerin konuştuğu dil İngilizcedir. Dünyanın ticaret noktalarından birisi olan İstanbul’a gelen yabancı turistlerle İngilizce konuşarak iletişime geçilmektedir. Sanayinin pazarlama ve yatırım noktasında İngilizce yine vazgeçilmez dildir.

Gayrimenkul: Ülkemizin doğal güzelliklerini fark eden yabancılar sahil kesimlerinden İstanbul, İzmir ve Ankara gibi merkezi yerlerden gayrimenkul alımı yapmaktadır. Büyük şehirlerde yapılan gökdelenlerin birçoğunu yabancı yatırımcılar almaktadır. Yine Türk müteahhitlerin yurt dışında kazandıkları ihaleleri yönete bilmek için İngilizce konuşabilen eleman ihtiyaç bulunmaktadır. Eğer sizde yabancı odaklı ve uluslararası gayrimenkul şirketinde çalışmak istiyorsanız İngilizce yine vazgeçilmez dil’dir.

Ham madde: Ülkemizin doğal güzelliklerinin yanı sıra yer altı zenginlikleri de dikkat çekmektedir. Ülkemizde dünya ülkelerinin ihtiyaç duyduğu ham maddeleri karşılaya bilmektedirler. Bu ham maddelerin başında yer altı zenginliklerimizden bor, alüminyum, nikel gibi maddeleri sıralaya biliriz. Yine ülkemizdeki gıda ihracatı dikkat çekmektedir. Avrupa’ya bal ihracatının büyük kısmını Türkiye yapmaktadır. Yine bu sektörlerin lojistik, pazarlama, sevkiyat ve muhasebe bölümlerinde çalışan elemanların İngilizce bilmesi gerekmektedir.

Daha aklımıza gelmeyen onlarca iş alanında İngilizce günlük dil olarak kullanılmaktadır.

İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE DİL KURSLARININ PAYI

İngilizce kursları insanların dil öğrenmelerini kolaylaştırmak için kendine ait müfredat ve materyalleriyle dil eğitim veren kurumlardır. İngilizce eğitimi almak isteyen birçok kişi bu kurslardan faydalanmaktadır. İngilizce dil kurslarında eğitim almak isteyenlerin bu kurslara başvurmadan daha önceden eğitim almış kişilerle iletişime geçip ön bilgi alması öğrencilerin yararına olacaktır. Ön araştırma yapılırken sadece bir kişiden değil farklı kişilerden bilgi almanız sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca dil eğitimi veren birçok kurum olduğundan eğitimde öğretilen konuları, verilen materyalleri ve uygulama derslerini karşılaştıra bilirsiniz. Yine kurumların yaz başlangıcı gibi belirli eğitim dönemlerinde %50’ye varan indirim, grup indirimi veya toplu kur indirimi gibi seçeneklerinden faydalana bilirsiniz.

İngilizce dil eğitimi dil kurslarında altı kur olarak verilmektedir. Her kur bir seviyeyi temsil eder. Bu kurlar A1 – A2 – B1 – B2- C1 ve C2’ dir. A1 başlangıç seviyesidir A2 : Elementary seviyesidir. Bu seviyede belirli kalıp cümleleri ve pratik gramer bilgileri verilir. B1:  Pre-Intermediate seviyesidir. Bu seviyede  elementary ‘de aldığınız gramer bilgilerini geliştirişiniz C1:Intermediate seviyesidir. Bu seviyede öğrenciler uzun konuşma kabiliyetleri gelişir. Aynı zamanda konuşma, dinleme ve okuma seviyeleri de artar. C2 seviyesi Advanced seviyesidir. Bu seviye akademik mecranın kullandığı ve ihtiyacının olduğu seviyedir. İngilizce dil eğitimine başlamadan önce size seviye tespit sınavı yapılır. Seviyeniz belirlendikten sonra size uygun olan seviyeden eğitime başlaya bilirsiniz. Bazı kişiler seviye tespiti istemeyip sıfırdan başlamak istemektedirler. Kur sürelerine ilişkin 6 ay ile bir yıl arasında kurların çeşitlerine ve dil okullarının eğitim metotlarına göre değişmektedir. Ayrıca çocuklar için yazın İngilizce kursları açılmaktadır. Bu kurslarda çocukların eğitim seviyelerine uygun İngilizce konular öğretilmekte ve genel İngilizceye yardımcı pratik gramer bilgileri verilmektedir. Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesi ve yaz ayların verimli geçirmesi için kaçırılmayacak fırsat olabilir.

İngilizce eğitiminde ihtiyaca göre farklı eğitimler olduğunu söylemek isterim. Bu eğitimler iş alanlarına, eğitim veya sektörlere göre değişmektedir. Örneğin bir bankacının iş hayatında kullandığı iş kelimeleri vardır veya bir ayakkabıcının pazarlama yapabilmesi için bilmesi gereken kelimeler vardır. İngilizce dil kurslarında verilen eğitimlerden bazıları sektörlere ve iş çeşitlerine uygun olarak verilmektedir. Dil eğitimi alan kişiler eğer uygunsa iş İngilizcesi öğrenirler. Mesleğine uygun İngilizce eğitimini bulamadıklarında genel İngilizceden başlayıp mesleği için gerekli kelimeler öğrenerek meslek İngilizcesine çevire bilirler.

MİLLETİMİZİN AŞILMAZ ENGELİ İNGİLİZCE

Atalarımızın Anadolu’ya yerleşme nedeni verimli toprak arayışı yüzündendir. Tabi her güzelliğin bir zorluğu vardır. Anadolu yüz yıllarca medeniyet beşiği olmuştur. Zaman geçtikçe dünya düzeni değişmiş Anadolu jeopolitik konumu itibariyle birçok devletin hayali olmuştur. 19 yüzyıla geldiğimizde dünyadaki ulaşım kolaylaşmıştır. Ulaşımın kolaylaşmasıyla beraber sanayi ülkeleri pazar ve ham madde arayışına girmiştir. Sanayi devriminde ülkeler arası turizm, iş seyahati ve pazarlama gibi sebeplerden insanlar dış ülkelere seyahat etmeye başladılar. Osmanlı imparatorluğu saysız ülkenin transit noktasında bulunup, uzun zamandır ipek yolunun da sahibi olduğundan dış ülkelerden gelen turistlerden etkilendiler. Bu dönemde ülkemize ilk turist 18. Yüzyılın ortalarında geldiği bilinmektedir.

Ülkeye giriş yapan insanların gelme sebepleri ne olursa olsun iletişime ihtiyaç duyuldu. O zamanın gelişmiş ülkelerinden olan İngiltere dünya genelinde Sömürge ve ticaret alanlarına kendi dilini öğretmek için gayret sarf ettiler. Uzun zaman sonra İngilizce dünya dili olmayı başardı. Çin deki sanayi büyüklüğü ve nüfusunun çokluğuna rağmen İngilizce dünya dili olmayı sürdürmektedir.

İngilizce eğitim, turizm, iş seyahatleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Aslında İngilizceyi vaz geçilmez kılan eğitim ve öğretim alanlarındaki kullanılmasından dolayıdır. Bu gün dünya devletleri eğitim, öğretim ve teknoloji gibi birçok alanda iletişim dili İngilizcedir.

Anadolu coğrafyası jeopolitik konumu nedeniyle diğer dünya devletleriyle sürekli iletişim halinde olmuştur.18 yüzyılın sonunda başlayan seyahatlerden dolayı konaklama ihtiyacını karşılamak için han ve kervansarayların yerini oteller almıştır. Türkiye’de otellerin ve turizm sektörünün taleplerini karşılamak için 1960’lardan itibaren turizm otelcilik okulları kurulmuştur. Sektörün bel kemiği olan İngilizce dili eğitimi bu okullarda verilmeye başlanmıştır. Aynı olaylara paralel olarak Türkiye cumhuriyeti kurulmuş ve eğitim öğretim alanındaki ilim adamlarımız ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek için İngilizce öğrenmek zorunda kalmıştır.

Türk toplumu özünde olan yardım severlik vasfından dolayı yabancılara ayrı bir sevgiyle yaklaşmıştır. Okulda oğlunun İngilizce dersi gördüğünü bilen veliler hadi oğlum ‘git konuş’ gibi istekleri ve çevrenin ‘hayırdır bir şey anlamadın’ gibi psikolojik baskıları yüzünden yeni gelen nesiller İngilizceyi öğrenmesi zor olan bir dil olarak bakmaya başlamışlardır

Okullarımızda öğretilen İngilizce konuları dil bilgisi yönünden daha fazla olduğu için öğrenciler İngilizceyle bir türlü barışamamaktadır. Son yıllarda açılan İngilizce kursları bu ihtiyacı karşılar niteliktedir. İngilizce kursları insanları dil bilgisi ve konuşma yönünden geliştirmektedir.  Günümüzde İngilizce öğrenmek isteyen insanların çoğu İngilizce dil kursları öncülüğünde İngilizceyi öğrenmektedir.

Genel İngilizce Eğitimi Başarısı İçin!

Hayata bakış açımızda insanların konuştukları dillerin ve bu dillerin anlamlarının önemi çok fazla olmasına karşın, bizim eğitim sistemimizde birlikte bunu anlamamıza fazla imkânı olmadığını düşünmekteyim. Okullarda özellikle İngilizce derslerinde Türkçe konuştuğumuz her kelimeye ceza aldığımızı da düşünecek olursak, aramızda konuşmaya çalıştığımız şeyin İngilizce olmadığını da çok iyi bilmekteydik. Genel İngilizce konusunda yeterli bir birikim olmadığı için gerçekten de derslerde öğrendiğimiz konu ve dersler ile birlikte bunu kapatmaya çalışmamız ortaya oldukça komik bir durumu çıkartmıştır.

Genel İngilizce eğitimini kapsamlı bir şekilde kuşlardan almanın ve bununla beraber yurtdışında verilen eğitimin aynısını ülkemizde veren kurumların kapısını çalmanın avantajını görmek pek çok insanı öngörülü davranış yoluna iterken, kapılarını sonuna kadar açılmasına ve onlara katkı sağlamasına neden olmuştur. Bizim gibi daha geride kalıp da okuldan bu konuyu öğrenme gayreti içerisinde olan öğrenciler ise adeta bir tarafı eksik bir şekilde eğitimine sürdürürken, genel İngilizce konusundaki yetersizliğimizi ancak başımıza gelen acı tecrübeler öğrenmek durumunda kaldık. Eğer siz halen eğitiminizi sürdürüyorsanız genel İngilizce eğitiminizi yds İngilizce kursu ile alma fırsatı bulacak olursanız hem bu dili konuşma hem de derslerde başarılı olma şansına sahip olursunuz. Bu sayede imkânlarınızla da özellikle genel İngilizce sorularından alacağınız yüksek puanlar sizin daha iyi yerlere gelmenize yardımcı olacaktır. Yılın büyük bir bölümünde kendini derslere vererek okulda eğitime ağırlık verip gayretli çalışma gösterin öğrencilerin çoğu, özellikle İngilizce konusunda yetersiz bir eğitim alarak, bütün bu çabaların boşa çıkmasına çok üzülmektedirler. Siz de öğrenci iseniz genel İngilizce konusunda işinizi sadece okul eğitimine bırakmamalı ve bu konuda kurs eğitimine gereken önem vermelisiniz.

Yabancı dil eğitimi almaya karar vermeniz bile en önemli adımlardan birini oluşturacaktır. Eğer siz bu kararı vermişseniz ve olumlu bir adım atma niyetinde iseniz, sorunu aşma yolunda çok önemli bir adım atmışsınız demektir. Eğer kafanıza takılan şey İngilizce kursu fiyatları ise gerçekten size uygun ve oldukça cazip seçenekleri bulunan çok sayıda kursun bu konuda hizmet verdiğini de aklınızdan çıkarmamız gerekir. Aldığınız veya alacağınız eğitimin başarılı olmasını ve sizi iyi bir noktaya taşımasını temenni ederken, inanın genel İngilizce konusunda sadece okul ve okul öğretmenlerinin size verdiği dersin yeterli olmadığını zaman içerisinde test etmeniz ve görmeniz mümkün olacaktır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri ve geniş kapsamlı sunumları www.macquarie.com.tr adresinden öğrenerek ona göre hareket etme fırsatı bulabilirsiniz.

Çocuklarda Genel İngilizce Dil Eğitimi

Çocuklarımın eğitimi konusunda oldukça hassas ve üzerine düşen görevlerini yerine getiren bir veli olduğunu sanmaktaydım. Aslında benim gibi birçok velinin bu konuda bilgilendirilmesi kendi çocuklarının geleceği açısından çok büyük önem taşırken, bir tesadüf sonrasında genel İngilizce konusunun çocuklara verilmesi gereken çok kapsamlı ve önemli bir eğitim olduğunu öğrenmiş oldum. Komşularının da yardımıyla özellikle onların çocuklarındaki yabancı dil gelişimini fark ettikten sonra okulla beraber çocuğun eğitiminde yabancı dil konusunu ne kadar önemli bir yer tuttuğunu kavradım ve fazla geç kalmadan genel İngilizce konusunda çocuğumu İngilizce dil okulu eğitimine gönderdim.

Eğitimine devam eden çocukların bu zamana kadar yıllarca aldığı yabancı dil eğitiminin ne kadar yetersiz olduğunu ise bu son dönemdeki gelişimi bize gösterirken, çocuğum da benimle aynı fikirde olduğunu ve takviye eğitiminin tam manasıyla amacına uygun bir şekilde kendisine kapasite yüklediğini söyledi. Üniversite eğitimi gören pek çok gencin yabancı dil konusuna uzak kalması, bunu sadece geçilmesi gereken bir ders olarak görüp kendilerine imtihanları hazırlamaları, aslında büyük bir eksiklik olurken, genel İngilizce konusundaki açığımızı bu durumlar görmemize engel olabilmektedir. Oysa İngilizce kursu takviyeli iyi bir eğitim sonrasında genel İngilizce kavramını tamamen en iyi şekilde gören çocukların, hem derslerinde hem de imtihanlarında çok daha başarılı ol olacakları bilinirken, aynı zamanda daha sonra atılacakları sektörel hayatta da gerçekten kendilerine çok önemli bir yardımcı olacağını söylemek mümkündür. Neyse ki bu konuyu çok çabuk kavrayıp genel İngilizce eğitimi alması konusunda çocuğumuzu yönlendirerek doğru bir adım atmış oldum. Onun geleceği konusunda iyi bir donanıma sahip olmasını sağlayan bir eyleme imza atarak çok önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğimi söyleyebilirim.

Ortaokulda okuyan çocuğum için de artık neyin gerekli olduğunu daha tecrübeli bir ebeveyn olarak bilirken, genel İngilizce konusunda onu çok daha erken bir yaşta donanımlı hale getirmek bizim için olumlu bir adım ve iyi bir hamle olacaktır. İnanın öğrenci velisi olmanın ne gibi sorumluluklar getirdiğini de zaman içinde insan daha iyi kavrarken, neyse ki bu konuda fazla geç kalmadığımıza ve çocuklarımızı en iyi şekilde yönlendirme konusunda genel İngilizce kavramına verdiğimiz öneme çok şey borçlu olduğumuzu da bilmekteyim. Başkalarının tecrübelerinden yararlanarak, siz daha detaylı ve bu konunun erken anlaşılmasını sağlayacak bir adres arıyorsanız, www.macquarie.com.tr her zaman için size bu konuda yardımcı olacaktır.